Shop
Info
X

HANDELSBETINGELSER

VELKOMMEN TIL CARL HANSEN & SØNS WEBSHOP

Disse handelsbetingelser gælder for alle køb foretaget på shop.carlhansen.dk, som ejes og drives af Carl Hansen A/S, Hylkedamvej 77-79, 5591 Gelsted (CVR 26 23 62 31) (herefter benævnt ”CHS”) som er en dansk møbelproducent. Kontaktinformationer for CHS fremgår nedenfor.

Vi anbefaler, at du læser vores handelsbetingelser grundigt igennem, inden du foretager et køb på shop.carlhansen.dk.

 

BESTILLING AF VARER

På shop.carlhansen.dk kan du bestille varer 24 timer i døgnet. Når du handler på shop.carlhansen.dk indgås aftaler på dansk, og alle købsaftaler er underlagt dansk ret og værneting.

Hvis du har forespørgsler på produkter eller varianter som ikke findes på webshoppen, er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice ved at sende en mail til customerservice@carlhansen.dk eller ved at ringe på telefon 66121404, mandag-torsdag 09.00-16.00 og fredag 09.00-15.00.

Vores kundeservice håndterer bestillinger mandag til torsdag mellem kl. 08.00-16.00 fredag mellem kl. 08.00-15.00. Bestillinger der foretages på webshoppen uden for dette tidsrum vil blive håndteret den næstfølgende hverdag.

 

SÅDAN HANDLER DU PÅ SHOP.CARLHANSEN.DK

Sådan foretager du et køb på shop.carlhansen.dk:

1.   Find den eller de varer du ønsker at bestille og læg dem i indkøbskurven.
2.   Gå herefter til kassen.
2.   Indtast dine personlige oplysninger.
3.   Vælg betalingsmåde.
4.   Husk altid at læse vores handelsbetingelser grundigt igennem.
5.   Tjek at alle oplysninger du har indtastet, er korrekte og godkend købet.

Du har nu bestilt dine varer og du vil modtage en kvittering på den angive e-mailadresse. Bemærk at denne kvittering ikke er en ordrebekræftelse, men blot en kvittering for modtagelse af den afgivne ordre. Når ordren er behandlet ved CHS, vil du modtage den endelige ordrebekræftelse, hvoraf afsendelsestidspunkt samt information om leveringsmåde fremgår. Endelig købsaftale er således først indgået, når CHS sender ordrebekræftelsen til dig.

PRISER

Alle priser der fremgår på webshoppen, er opgivet i danske kroner (DKK) og er inkl. moms (25%) og andre afgifter. Priserne der fremgår på shop.carlhansen.dk, er dagspriser.

BETALING

På shop.carlhansen.dk har du mulighed for at betale med Dankort, VISA/Dankort og Mastercard. Ved betaling med nogle kort pålægges et gebyr - dette kan ses når du kommer til betalingen ud for de enkelte kort og inden du afgiver dine kortoplysninger.

Beløbet hæves først på din konto når varerne afsendes fra CHS. Der kan aldrig trækkes et højere beløb end det, du har godkendt i forbindelse med selve købet.

 

Du vil modtage den endelige faktura pr. e-mail umiddelbart efter varen afsendes fra CHS.

 

LEVERING
Varer bestilt på shop.carlhansen.dk leveres fragtfrit i Danmark. CHS leverer ikke varer uden for Danmarks grænser, ligesom der ikke leveres til Grønland og Færøerne.

CHS sørger for levering med en af CHS valgt transportør.

Levering sker til den af kunden oplyste leveringsadresse. Levering kan ske fra mandag til fredag. Transportøren kontakter dig telefonisk for at aftale et passende leveringstidspunkt. Der tilbydes som udgangspunkt ikke aftenlevering.

En ordre bliver altid leveret samlet med udgangspunkt i den vare, som har længst produktionstid. Estimeret produktionstid er angivet ved hvert produkt på webshoppen. Det faktiske leveringstidspunkt for ordren vil afhænge af den aftale, du laver med transportøren.

Det er dit ansvar, at ordren kan modtages på det med transportøren aftalte leveringstidspunkt.

Hvis transportøren ikke træffer nogen på modtageradressen som aftalt, tages varerne med retur til transportørens lager. Der efterlades en besked hos kunden om, at man har forsøgt at leverer varerne. Inden varerne returneres til CHS vil transportøren forsøge at lave en ny aftale om levering med kunden. Der kan opkræves af CHS et beløb på 625 DKK for genlevering af varer.

Levering inkluderer levering til hoveddøren (i stueplan). Emballage tages ikke med retur.

VAREMODTAGELSE

Varemodtagelsen skal ske af dig, eller af en person du har givet fuldmagt til at kvittere for modtagelse af varen. Alene myndige personer kan gives fuldmagt til at tage imod varen. Kvittering skal fremgå af fragtbrevet med tydelig angivelse af dato samt navn og underskrift. Er der ikke en myndig person til stede, som har fuldmagt til at modtage varen, kan der ikke ske levering.

Når du modtager dine nye møbler eller andre af vores produkter, beder vi dig kontrollere, om det er de korrekte varer, og om der er synlige skader.

Transportskader bedes så vidt muligt noteret på fragtbrevet, der returneres til transportøren. Det er en stor hjælp for os, hvis alle forhold er beskrevet og begrundet på fragtbrevet.

I tilfælde af transportskader kontakt venligst vor kundeservice hurtigst muligt og gerne senest 8 dage efter levering. Indsend en kopi af fragtbrevet til customerservice@carlhansen.dk så vi hurtigst muligt kan tage hånd om situationen.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte kundeservice på tlf. 66121404 eller e-mail: customerservice@carlhansen.dk

FORTRYDELSESRET

Når du handler online hos CHS har du 14 dages fortrydelsesret, hvor du uden begrundelse kan meddele os, at du fortryder købet og derpå returnerer varen.

Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen.

For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du ved en utvetydig erklæring give os meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelse af din vare. Du kan benytte denne standardfortrydelsesformular, hvis du ønsker at fortryde dit køb. Formularen sendes til customerservice@carlhansen.dk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis kunden sender meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Det er ikke muligt at fortryde et køb ved blot at nægte modtagelse af varen ved levering, uden samtidig at give CHS tydelig besked om, at kunden ønsker at fortryde købet.

Hvis du udnytter sin fortrydelsesret, refunderer CHS alle betalinger modtaget fra kunden, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor CHS har modtaget meddelelse om kundens beslutning om at fortryde denne aftale. CHS gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som kunden benyttede ved den oprindelige transaktion. CHS pålægger ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

CHS kan dog tilbageholde tilbagebetalingen indtil CHS har modtaget varerne retur, eller kunden har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Kunden skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. Udgifter forventes højst at beløbe sig til DKK 625.

CHS kontakter dig for at arrangere afhentning med en af CHS valgt transportør. Du vil blive kontaktet telefonisk for at aftale et specifikt afhentningstidspunkt.

Ved returnering - uanset årsag - skal kunden sørge for at varen er forsvarligt pakket i original emballage. Kunden bærer risikoen for varens hændelige beskadigelse eller forringelse under tilbagetransporten. Såfremt emballagen er bortskaffet, kan en ny rekvireres ved CHS' kundeservice.

Kunden hæfter for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde de fungerer på.

GARANTI & REKLAMATIONSRET

CHS giver for visse produkter bedre rettigheder end krævet efter købeloven (garanti).

CHS' garantibestemmelser:

Carl Hansen & Søn (CHS), Hylkedamvej 77-79 5591 Gelsted garanterer, at dette produkt er fri for fejl i udførelse og materialer i 5 år. Skulle der opstå uoverensstemmelse i forhold til denne begrænsede garanti i produktets garantiperiode, skal CHS levere, reparere eller udskifte efter CHS' valg og omkostninger for den berørte del eller dele. En sådan reparation eller udskiftning skal udgøre fuldstændig opfyldelse af alle CHS' forpligtelser i henhold til denne garanti og skal udelukke enhver ret til godtgørelse eller erstatning.

 Denne garanti gælder ikke for skader eller fejl forårsaget ved:

 • Slitage

• Udefrakommende påførte skader og handlinger; herunder forkert brug og anvendelse, manglende eller forkert vedligeholdelse eller forkert opbevaring i modsætning til CHS' anbefalinger 

• Tredjeparts materialer anvendt på varen eller ændringer af varen, uden forudgående samtykke fra CHS

• Mere intensiv (eller unormal) brug af varen end hvad med rimelighed kan forventes for normal privat brug

• Dramatiske temperaturvariationer eller eksponering for usædvanlige forhold eller betingelser i strid med CHS' anbefalinger

Naturlige variationer, der forekommer i træ og læder kan ikke betragtes som en fejl eller mangel, og CHS garanterer ikke for farvebestandigheden eller matchning af farver, årer, teksturer eller overfladehårdhed af sådanne materialer.

Klager i henhold til denne garanti skal inden 30 dage efter første opdagelse indberettes skriftligt til CHS. Kunden skal ved reklamation dokumentere hvor og hvornår varen er købt.

Reklamation

Købelovens mangelsregler kan ligeledes finde anvendelse, og den ovenstående garanti begrænser ikke kundens rettigheder i henhold til købeloven.

Efter købelovens regler har kunden to års reklamationsret, såfremt den leverede vare er mangelfuld. Reklamationsretten dækker ikke almindelig slitage m.v. Kunden skal snarest muligt og inden for rimelig tid kontakte CHS og forklare hvori fejlen eller manglen består. Ved for sen reklamation bortfalder kundens krav. Ved reklamation skal kunden sende den defekte vare sammen med en kopi af den fremsendte ordrebekræftelse til CHS.

 Der er ingen formkrav til kundens reklamation over varen, hvorfor det afgørende er om reklamationen kommer frem til CHS. Af hensyn til reklamationsprocessen bedes kunden dog, i forbindelse med reklamationen over det leverede produkt, udfylde vor reklamationsformular. Det er vigtigt af hensyn til CHS' håndtering af reklamationen, at du udfylder reklamationsformularen fyldestgørende.

Den udfyldte og underskrevne formular kan indsendes til kundeservice på customerservice@carlhansen.dk. Mærk venligst mailen med emnet ”Reklamation” og salgsordrenummer. Salgsordrenummer finder du på faktura. Så snart vor kundeservice har modtaget din henvendelse vil du blive kontaktet med henblik på koordinering af det videre forløb.

KLAGE

Hvis du er utilfreds med CHS' håndtering af en reklamation eller andet, kan du klage til Center for Klageløsning, hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: cfk@kfst.dk
www.kfst.dk

Center for Klageløsning, som er en upartisk instans, hjælper forbrugere og erhvervsdrivende med selv at finde en løsning, når der opstår et problem med et forbrugerkøb. Formålet er at finde en løsning, som begge parter kan være tilfredse med. Du skal betale 100 kr. for at få hjælp fra Center for Klageløsning. Center for Klageløsning hjælper i de samme slags sager, som Forbrugerklagenævnet behandler. Hvis det ikke lykkes os at nå til enighed hos Center for Klageløsning, kan du indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, hvis betingelser herfor er opfyldt, se www.kfst.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal du angive vores e-mail adresse: customerservice@carlhansen.dk.

 

TVISTER

Enhver uenighed eller tvist om forståelsen eller rækkevidden af nærværende betingelser skal afgøres i henhold til dansk ret ved CHS' hjemting, Retten i Odense.

FORBEHOLD

Da der kan være stor forskel på farvevisning og skærmopløsning fra computer til computer kan CHS desværre ikke garantere at vores farver og kvaliteter er gengivet 100% korrekt. Hvis du er i tvivl om farven på et produkt på shop.carlhansen.dk anbefaler vi, at du besøger én af vores forhandlere eller vores Flagship Store i København, som ligger inde med fysiske farveprøver. Her kan du desuden købe varer fra CHS direkte.

Alle møbler er håndlavede og der kan derfor forekomme mindre afvigelser i størrelser.

CHS tager forbehold for eventuelle tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer samt udsolgte varer.